Utleie av banen sesongen 2020

Det vil ikke være mulig å gjennomføre sponsorkjøring eller testkjøring på Rugslandsbanen i sesongen 2020.

Det er lagt opp til treninger før alle våre løp, samt status løp. Det er også to motordager. En for KAK medlemmer 3.Mai, og en som er åpen for alle den 5.September.

På motordagen er det mulighet for å ha passasjerer. Altså er dette er godt alternativ om du vil gi noe tilbake til sponsorene dine.
HUSK PÅMELDINGSFRIST! Info kommer på Facebook og hjemmesiden fortløpende.

Vedrørende spørsmål angående dette, ta kontakt med leder av banekomiteen.

Stine Bylund

E-post: Stinetusta@hotmail.com