page1image30393856

Utsettelse av Kristiansand Automobilklubbs generalforsamling 2020 og annen aktivitet i regi av KAK.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i koronasituasjonen, ber Norges

Bilsportforbund om at alle konkurranser, treninger, samlinger og kurs innenfor

bilsporten opphører med umiddelbar virkning og foreløpig frem til 26. mars.

Vi har derfor besluttet å utsette Generalforsamlingen for 2020, på ubestemt tid.

All aktivitet i regi av Kristiansand Automobilklubb vil også stoppes midlertidig frem til 1 april. Planlagte treninger og løp etter denne datoen vil vurderes fortløpende, og følge både myndigheter og NBFs anbefalinger.

Det vil bli informert i god tid før en ny generalforsamling. Styret i KAK.