Til alle KAK medlemmer

OBS OBS! Alle KAK medlemmer MÅ sjekke at det står Kristiansand Automobilklubb i lisensen sin. Det er en del som har fått NMK Kristiansand i lisensen sin. Dette er FEIL. Dersom man kommer på løp og det er påført feil klubb vil man få startnekt. Spør hvis du er usikker på hvordan dette sjekkes.

Vi går inn i et nytt år med mange aktiviteter både på bane og landevei.

I 2019 skal KAK arrangere 3 stevner på Rugsland, Vårcrossen 27 april, Sommercrossen 15. juni, Klubbløp 1 september, Rugslandsfestivalen 21-22 september. I tillegg skal det arrangeres en NM runde i crosskart 25-26 mai. Det vil også bli mange treninger og en motordag 31. August.

På landevei arrangeres 3 rally, Vårsleppet 6.april, Rally Sørland 4 mai og Sørlandsprinten 22 juni.

Drifting skal arrangere NM i Kristiansand 1. september, drifteshow i Lillesand 22. Juni og 5 treninger.

Onsdag 10.April kl 19.00 avholdes generalforsamling på Ernst Hotell i Kristiansand.

Saker som skal behandles av generalforsamlingen må være styret i hende innen Onsdag 27. mars 2019.

Vanlige årsmøte saker.

Det blir mulighet til å stille spørsmål vedrørende saken om at KAK må tilslutte seg en hovedorganisasjon innen 2020.

Regnskap kan fås ved henvendelse til kasserer, kasserer@kak.no

Det kreves betalt medlemskap for 2019 for å kunne delta på generalforsamlingen.  Kun KAK medlemmer har tale og stemmerett på generalforsamlingen. Medlemsbevis må fremlegges på forlangende, jmf. Statutter 

Eventulle saker som skal fremmes for generalforsamlingen sendes enten til KAK. Postboks  1703 4698 Kristiansand, eller til post@kak.no

Styret i KAK