Vedrørende en mail dere kanskje har sett fra NBF stilles det spørsmål om endring av budprisen i bilcross.
Vi har fått i oppgave å høre med alle KAK medlemmer hva dere mener. Vi ønsker svar på om dere ønsker ny budpris og eventuelt hva dere vil endre den til og hvorfor, og om dere har noen andre saker dere ønsker at NBF skal undersøke eller jobbe mer med. Utdyp gjerne teksten litt slik at vi har godt grunnlag å jobbe med før vi sender tilbake til NBF! 😀
Det er valgfritt å svare, men dersom du ønsker å delta med din mening ber vi deg sende en melding på facebook siden eller på mail til post@kak.no
PS!! Merk mailen eller meldingen med fullt navn slik at vi kan sjekke opp mot medlemslistene at det stemmer!
På fohånd takk for hjelpen!