Kontakt

EPOST
post@kak.no

POSTADRESSE
Kristiansands Automobil Klubb
Postboks 1703
4698 Kristiansand

MEDLEMSSKAP
Spørsmål om medlemsskap rettes til Torbjørn Eidså, telefon 950 20 398 , sekreter@kak.no

GENERALFORSAMLING
Er du medlem og ønsker referat fra Generalforsamlingen, kan du sende en mail til Torbjørn Eidså, telefon 950 20 398 , sekreter@kak.no

HOVEDSTYRET 2016
Styreleder: Astrid Tofteland, post@kak.no
Nestleder: Jonas Repstad, nestleder@kak.no
Sekretær:Torbjørn Eidså, sekreter@kak.no
Kasserer: Åshild Tofteland, kasserer@kak.no
Leder komite Hastighet: Pål Kittelsen, rugslandsbanen@kak.no
Leder komite Landevei: Rune Kittelsen, landevei@kak.no
Varamedlem Ole Kristoffer Dybvik Apeland, varamedlem@kak.no 

KOMITEE HASTIGHET
Leder: Pål Kittelsen, rugslandsbanen@kak.no
Medlem: Anders Kalvø

Medlem: Åshild Tofteland
Medlem: Tore Kjell Ås

KOMITEE LANDEVEI
Leder: Rune Kittelsen, landevei@kak.no
Medlem: Glenn Johansen
Medlem: Jonas Repstad

REVISOR
Svein Frustøl, svein@frustol.no