Kontakt

EPOST
post@kak.no

POSTADRESSE
Kristiansands Automobil Klubb
Postboks 1703
4698 Kristiansand

MEDLEMSKAP
Spørsmål om medlemskap rettes til Lena Flakk, telefon 958 68 430, sekreter@kak.no

GENERALFORSAMLING
Er du medlem og ønsker referat fra Generalforsamlingen, kan du sende en mail til Lena Flakk,                              telefon 958 68 430, sekreter@kak.no

HOVEDSTYRET 2017
Styreleder: Astrid Tofteland, post@kak.no telefon 38 16 98 21 / 918 25 795
Nestleder: Ole Apeland Dybvig, nestleder@kak.no telefon 475 09 266
Sekretær: Lena Flakk, sekreter@kak.no telefon 958 68 430
Kasserer: Åshild Tofteland, kasserer@kak.no telefon 416 84 304
Leder komite Hastighet: Pål Kittelsen, rugslandsbanen@kak.no telefon 413 53 755
Leder komite Landevei: Rune Kittelsen, landevei@kak.no telefon 922 34 335
Leder komite’ Drifting: Helene Kvarenes, drifting@kak.no telefon 926 18 3 92
Varamedlem Samantha Fidje, varamedlem@kak.no 

KOMITE’ HASTIGHET
Leder: Pål Kittelsen, rugslandsbanen@kak.no
Medlem: Tore Kjell Ås
Medlem: Anders Kalvø
Medlem: Asgeir Imenes
Medlem: Lena Flakk
Medlem: Lene Heia
Medlem: Linda Svaland
Medlem: Marcus Heia Jahnsen
Medlem: Jan Ivar Furevik
Medlem: Samantha Fidje
Medlem: Torunn Raen
Medlem: Øystein Fidjeland

KOMITE’ LANDEVEI
Leder: Rune Kittelsen, landevei@kak.no
Medlem: Inga Tofteland
Medlem: Tobias Bjerland

KOMITE’ DRIFTING                                                                                                                                                       Leder: Helene Kvarenes, drifting@kak.no
Medlem: Victoria Berg
Medlem: Joakim Watne
Medlem: Stephen Vennesland Skeie
Medlem: Glenn S. Olsen
Medlem: Jesper Kvarenes Bjørnestøl
Medlem: Simen Olsen
Medlem: Kim Andre Osmundsen

REVISOR
Svein Frustøl, svein@frustol.no